E-handeln får fjärrvärmen att växa rejält

Nya kunder ökar Vaggeryds Energis värmeleveranser med minst 30 procent. Utbyggnaden gör att energibolaget står för sin största investering någonsin.
– Därför har vi anlitat FVB, som har stor erfarenhet av fjärr-värmeprojekt. Vi har inte den kompetensen inom bolaget och en satsning av den här storleken måste bli rätt, betonar Peter Waldenström, fjärrvärmechef på Vaggeryd Energi.

Pandemin har medfört att e-handeln har exploderat och det finns ett ökat behov av stora lager till dessa varor. Tre mil söder om Jönköping ligger Vaggeryds kommun och E4:an går förbi kommunens båda större orter – Vaggeryd och Skillingaryd. Motorvägen är central för de företag, däribland flera e-handelsbolag, som håller på att etableras i kommunen.

– I Vaggeryds kommun finns billig mark, som även är lätt att bygga på. Det är enkelt att transportera varorna härifrån med lastbil, men också med järnväg. Dessutom har tågterminalen ett samarbete med Göteborgs Hamn, vilket gör att hanteringen blir smidig. Detta sammantaget gör att kommunen det senaste året fått förfrågningar från flera bolag som vill bygga logistiklager, säger Peter Waldenström.

2019 fanns det ett logistiklager i kommunen, vilket använder 60000 kvadratmeter. I år har det kommit förfrågningar från flera bolag om lagerytor på 300000 kvadratmeter. 

– Dessa bolag, men också flera andra företag i kommunen, vill gärna ha fjärrvärme. De ser fjärrvärme som en enkel och driftsäker lösning till en vettig kostnad, säger Peter Waldenström, och fortsätter: 

– Företagen frågar också allt oftare om våra miljövärden på produktionen. Vi eldar fasta trädbränslen och återför all aska till skogen. Det gör att vi har mycket bra miljövärden, vilket är ett viktigt signalvärde för dem.

Stort intresse för småhus

Även många villaägare i kommunen har fjärrvärme och det finns också ett rekordstort intresse av att bygga nya småhus i Vaggeryds kommun. 

– Nyligen släpptes tolv villatomter till försäljning och de såldes slut på 20 minuter. Det säger ju en hel del om det stora intresset att flytta hit, säger Peter Waldenström.

Det senaste året har Vaggeryd Energi skrivit avtal med flera nya kunder, vilket kommer att leda till att värmeleveranserna ökar med 30 procent.

– Vi för dessutom dialog med fler kunder som kan ge en ytterligare ökning med 10 procent. Där är dock inga avtal underskrivna än, men det mesta tyder på att även de vill ha fjärrvärme.

Samtidigt som både privatpersoner och företag är på väg att flytta till kommunen och värmebehovet ökar så är energibolagets nuvarande produktionsanläggningar på väg att bli för gamla. Det har medfört att Vaggeryds Energi nu ska genomföra bolagets största investering någonsin. De ska bygga ett värmeverk på en ny plats i kommunen och också bygga ut fjärrvärmenätet.

– Under åren 1985–2020 investerade vi omkring 160 miljoner kronor i fjärrvärme och de närmaste åren ska vi investera 200–250 miljoner kronor. Den jämförelsen visar hur stor investeringen är för oss. 

Tre alternativ för utveckling

För att genomföra dessa satsningar har Vaggeryds Energi anlitat FVB, som ingår i flera olika delar av projektet bland annat genom projektering av ledningar, upphandling, tillståndshantering och nätberäkningar.

– FVB:s långa erfarenhet av fjärrvärmeprojekt är självklart viktig. Ytterligare en faktor som varit angelägen för oss är att FVB har en bredd vad gäller antalet konsulter som har stor kunskap om fjärrvärme. Om just den eller de personerna som hjälper oss slutar på FVB, så finns det flera andra som har liknande kompetens. Det är en central del i den riskanalys som vi gjort, berättar Peter Waldenström. 

Idag har Vaggeryds Energi värmeverk i både Vaggeryd och Skillingaryd. I de utredningar som har gjorts har man tittat på tre olika alternativ för att utveckla den framtida fjärrvärmen: 

  • Att byta ut nuvarande värmeverk till motsvarande anläggningar på samma platser, vilket är en förhållandevis enkel lösning. Nackdelen är att det begränsar utvecklingsmöjligheterna. 
  • Att bygga ett nytt värmeverk mellan Vaggeryd och Skillingaryd. Det gör att det finns goda utvecklingsmöjligheter. 
  • Att bygga en ledning från Jönköping och köpa värme från Jönköping Energi. 

– Den lösning som ger oss mest utvecklingsmöjligheter är att bygga en anläggning mellan Vaggeryd och Skillingaryd och samtidig bygga ihop dessa fjärrvärmenät, vilket vi har beslutat att göra, berättar Peter Waldenström.

Det nya värmeverket har tillstånd för 20 MW och ska elda fasta biobränslen. Anläggningen kommer att ligga i närheten av massabruket Waggeryd Cell, vilket också kan bli en del av fjärrvärmesystemet i framtiden. 

– Vi för en dialog med Waggeryd Cell om möjligheterna att använda spillvärme från deras anläggning, vilket skulle kunna bli ett bra tillskott till vår produktion. FVB hjälper oss att undersöka de tekniska förutsättningarna för ett sådant samarbete, säger Peter Waldenström. 

Det nya värmeverket är beräknat att tas i drift 2024 och då kommer två av de befintliga pannorna i Vaggeryd och Skillingaryd att tas ur drift, vilket omfattar halva den nuvarande produktionen. Ytterligare två pannor kommer dock att vara kvar på dessa anläggningar. 

– Detta sammantaget kräver förändringar i vårt fjärrvärmenät och FVB har en gedigen kunskap inom den biten, vilket vi som litet bolag inte har. 

Flödet måste ändras 180 grader

Idag ligger produktionsanläggningarna i respektive nät i motsatt ände jämfört med var den nya anläggningen och ledningen, som binder samman Vaggeryd och Skillingaryd, ska ligga. Det medför att energibolaget måste ändra flödet 180 grader, vilket leder till att de behöver göra anpassningar i båda befintliga näten för att kunna koppla ihop dem vid det nya värmeverket. 

Dessutom kommer man att etablera ett nytt fjärrvärmenät i Stigamo, som ligger vid gränsen till Jönköpings kommun och där kommer de att använda värme från Jönköpings Energi.

– Det är många bollar vi har i luften samtidigt och det är mycket som ska stämma, men det känns som en otroligt rolig resa vi har påbörjat, säger Peter Waldenström.

I år har Vaggeryds kommun fått förfrågningar på lagerytor på 300 000 kvadratmeter och de ska värmas upp med fjärrvärme. Foto: Vaggeryds Energi.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde