Drönartjänster nu även i Linköping

Tjänsterna består bland annat av projekteringsmätning, vilket innebär att med drönare scannar en sträcka för att skapa en terrängmodell inför projektering. En annan tjänst är inmätning och dokumentation av rörledningar till exempel för fjärrvärme eller VA. En tredje tjänst gäller mätning för beräkning av volymer, till exempel av bränslelager eller schaktmassor. Beräkningarna görs med hjälp av ett punktmoln som erhålls vid flygningen.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024