3D-scanning och analys av rörsystem i Umeå

Ålidhems Värmeverk är en av Umeå  Energis största anläggningar. Där har FVB fått i uppdrag att utföra 3D-scanning för att kunna skapa en korrekt 3D-modell av befintliga rörsystem och analysera dessa genom expansionsberäkning/spänningsanalys.

Projektets mål är att identifiera kritiska rörledningar ur hållfasthetsynpunkt och att bygga upp en levande 3D-modell som ett led i livscykelanalysen av anläggningen.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde