3D-scanning och analys av rörsystem i Umeå

Ålidhems Värmeverk är en av Umeå  Energis största anläggningar. Där har FVB fått i uppdrag att utföra 3D-scanning för att kunna skapa en korrekt 3D-modell av befintliga rörsystem och analysera dessa genom expansionsberäkning/spänningsanalys.

Projektets mål är att identifiera kritiska rörledningar ur hållfasthetsynpunkt och att bygga upp en levande 3D-modell som ett led i livscykelanalysen av anläggningen.


Liknande artiklar

FVB BCF 2022_sv
God Jul & Gott Nytt År!
Rätt temperatur för 300-årig kyrka
Vi söker fler medarbetare!
Vi söker fler medarbetare