3D-scanning för kostnadseffektivare projektering

FVB har under 2019 gjort en satsning inom laserscanning och kan nu erbjuda kunderna en kostnadseffektiv dokumentering i 3D av befintliga anläggningar.

Tack vare modern teknik kan vi nu använda en aktuell bild av anläggningen i flera typer av datorprogram för både dokumentering, planering och projektering i olika faser av ett projekt. Laserscanningen mäter verkligheten med millimeterprecision.

Scannern ställs upp på ett stativ och fotograferar först i 360° och mäter sedan miljontals punkter under loppet av några minuter. När mätningen är klar förflyttas scannern till en ny position för att komplettera med mätpunkter och bilda en komplett inmätning av anläggningen. Laserscanningen för en enklare värmeanläggning eller industri tar vanligtvis endast en till två dagar.

Fördelar för kunden och miljön

Möjligheten att göra flera olika förslag på lösningar och ändra konstruktioner, utan att behöva åka på ytterligare platsbesök, medför fördelar både för kunden och för miljön. Under byggnationen minskar också risken för tilläggs- och ändringsarbeten och gör det möjligt för entreprenören att i större utsträckning prefabricera valda delar.

Ytterligare en fördel med att dokumentera sin anläggning genom laserscanning är att underlaget finns kvar och kan användas i framtida projekt. Det går också bra att utöka den befintliga inmätningen eller uppdatera förändringar av valda delar i anläggningen.

Fördelar med laserscanning

• Kostnadseffektiv inmätning
• Kollisionskontroll
• Hög precision vid projektering
• Visualisering i verklig miljö
• Färre platsbesök
• Minskade kostnader för ändringsoch tilläggsarbeten
• Underlag för dokumentation.

Ytterligare information:
David Jonsson, 021-81 80 85


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde