Tillsammans i 50 år

Den 1 april 1970 anslöt Södertörn Fjärrvärme AB sin första fjärrvärmekund – ett flerbostadshus på Albyberget, söder om Stockholm. Numera levererar bolaget fjärrvärme till 50 000 hushåll och företag. FVB har varit med och hjälpt SFAB från första kunden och under hela resan fram till idag.

SFAB ägs av kommunerna Botkyrka och Huddinge. Bolaget startade i mycket blygsam skala och hade till och med sitt första kontor i en lägenhet. Det skedde dock en snabb utbyggnad av fjärrvärme i flerbostadsområden i Botkyrka och Huddinge.

– Men det var faktiskt nära att det hade blivit el i dessa miljonprogram. Den första utredningen hade föreslagit att bostäderna skulle värmas med el, därefter gjordes ytterligare en utredning vilket istället pekade på fjärrvärme, vilket också blev den uppvärmningsform som man valde, berättar Cecilia Nordin, PR- och hållbarhetsansvarig på SFAB. Bolaget fick därmed en riktigt bra start.

– Det har varit en framgångsrik resa under dessa 50 år och det började med en väldigt stor utbyggnad av bostäder. Idag har i stort sett alla flerbostadshus i vårt område fjärrvärme och stor del av industrierna och villorna, säger Lennart Ståhl, som arbetat med byggledning och drift på SFAB i 40 år.

Till en början hade SFAB mobila pannor med lokala nät och som mest fanns 26 mobila pannor. 1972 stod bolagets första produktionsanläggning klar. Det var ett oljeeldat värmeverk i Fittja på 560 MW, där oljan kom via en egen oljehamn och där det fanns möjlighet att lagra oljan i två bergrum.

Visionära planer

– Bolagets första vd Halvard Gedung var visionär och verket var dimensionerat för kraftig utbyggnad. Det samma gällde för rörledningarna som hade stora dimensioner. Med tanke på den stora utbyggnad som blev, så var han oerhört framsynt, säger Lennart Ståhl.

I början av 1990-talet beslutade ägarna att renodla energibolagets verksamhet till att huvudsakligen omfatta distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Fittjaverket såldes då till Söderenergi och vid det gångna årsskiftet övergick den sista egna produktionsanläggningen – Skogås värmeverk – till Söderenergi, så numera har man ingen egen fjärrvärmeproduktion, utan köper allt från Söderenergi. Fjärrkylan däremot kommer huvudsakligen från SFABs egna anläggningar.

Anläggningen i Skogås hade sedan 80-talet bland annat använt sig av deponigas från en nedlagd deponi. FVB ut redde möjligheterna att använda gasen, vilket blev den första gasledningen i Stockholmsområdet. Bedömningarna var till en början att gasen skulle räcka i 10 år, men den används fortfarande och motsvarar uppvärmning av cirka 1700 villor om året.

Parallellt med att fjärrvärmekunderna blivit fler och fler, har det skett en stor förändring hur fjärrvärmen produceras.  Från att ha haft enbart oljebaserad fjärrvärmeproduktion till att idag ha 99 procent återvunna och förnybara bränslen.

– Vi har som målsättning att vara helt fossilbränslefria 2025, men så länge det finns avfall i samhället som vi inte kan eller bör återvinna är det vår fasta övertygelse att det bästa för klimatet är att elda detta avfall och utvinna energi samtidigt som vi förhindrar att det kommer ut gifter i naturen, säger Cecilia Nordin.

Längs hela SFAB:s historia har FVB varit en följeslagare. De har gjort uppdrag som handlat om såväl detaljerade ritningar till visionära långtidsplaneringar.

– Det har varit och är ett riktigt bra samarbete. Andra konsulter har kommit och gått under åren, men FVB har funnits kvar hela tiden. De har bred erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla och är väldigt professionella. De har vunnit offentliga upphandlingar, så att vi har kunnat jobba långsiktigt med dem. Det har varit riktigt bra för oss, eftersom de också förstår vårt företags intentioner, säger Lennart Ståhl.

Han jobbar kvar på SFAB, fast åldern egentligen är inne för pension. Någon pension för samarbetet mellan SFAB och FVB lär det dock inte bli, för framöver ska det fortsätta att byggas ut rejält i både Botkyrka och Huddinge.

– Enbart i Flemingsberg i Huddinge planeras ett nytt stadscentrum med plats för 50 000 besökare, 50 000 boende och 50 000 arbetsplatser. Parallellt med det planeras 18 500 bostäder längs den nya Spårväg Syds sträckning, berättar Cecilia Nordin och avslutar:

– Även i Botkyrka är flera nya större byggprojekt på gång. Mycket av det som ska byggas är förtätning där vi redan har ledningar och vi upplever att vår fjärrvärme står sig väl i konkurrensen.