FVB 50 år!

1970

Startar Birger Abrahamson, konstruktionschef på Tekniska Verken, nuvarande Mälarenergi, konsultbolaget Fjärrvärmebyrån ab.

Redan på 50-talet introducerar staden Västerås en ny teknik för att värma hushållen, något man kallar för fjärrvärme. Detta var då helt nytt men utbyggnaden av fjärrvärme ökar sedan kraftigt, först i de större städerna och från 70-talet även utanför dessa.

Birger Abrahamson ser givetvis en affärsidé i den här utvecklingen och tar med sig tre unga ingenjörer från Tekniska Verken och startar Fjärrvärmebyrån.

Kunder första året

  • Köping
  • Tekniska Verken
  • AB Aroskraft
  • SFAB
  • Rörsystem
  • Granit & Betong
Logga 1970 Fjärrvärmebyrån ab
KVV Västerås
St Paul

1980

Dotterbolag etableras i USA. Under 70-talet kontaktades FVB av en professor från USA. Amerikanerna befarade gasbrist i USA och ville titta närmare på möjligheterna med energieffektivisering. Detta ledde till ett stort utredningsuppdrag i Minnesota och till att FVB 1980 startar ett dotterbolag, FVB District Heating, senare FVB Energy Inc.

1983

Under åren 1983-1985 projekterar FVB USA’s första moderna hetvattensystem i St Paul, Minnesota. Ett system som senare blev prisbelönad. De har idag såväl bioeldad kraftvärme som fjärrkyla, tack vare FVB.

1989

Kontor öppnas i Stockholm. En mycket stor del av vår marknad ligger i Stockholmsområdet med kunder som Stockholm Energi, SFAB, Sollentuna och Järfälla Energi med flera. Det börjar bli nödvändigt att finnas närmare denna marknad inför fortsatt expansion. I samband med att vår ansvarige för kontoret i St Paul återvänder hem får han ansvaret att starta upp ett kontor i Edsberg, Sollentuna kommun.

Stockholm
Fjärrkyla

1991

FVB blir personalägt. Grundaren Birger Abrahamson ägde företaget fram till 1983, då statliga Studsvik köpte företaget i etapper tills dess FVB var ett helägt statligt bolag 1986. 1991 flyttar Studsviks aktier över till Vattenfall, något alla på FVB reagerar emot. För att kunna fortsätta som en oberoende aktör skulle det vara svårt, nästintill omöjligt, att vara ägd av den störste aktören på energimarknaden, Vattenfall. Personalen köper loss företaget och samtliga anställda (25 st) får möjligheten, och blir, aktieägare.

FVB utför den första utredningen för fjärrkyla och introducerar fjärrkyltekniken i Sverige. Utredningen är generell för landet, men pilotområdet är Västerås Stad som också blir först i Sverige med fjärrkyla. För denna studie får sedan FVB:s utredare Stora Energipriset 2003, av Dagens Industri.

1992

Dotterbolag etableras i Edmonton, Kanada.
FVB projekterade ett stort fjärrvärme- och fjärrkylsystem i Edmonton redan 1991, och startade 1992 ett dotterbolag FVB District Energy, idag FVB Energy Inc.

FVB projekterar Kanadas första bio-bränslebaserade fjärrvärmesystem, i Oujé-Bougoumou, ett urfolkssamhälle.

Det första fjärrkylasystemet togs i drift i Västerås detta år.
Sedan dess har FVB kylt bland annat Stockholm, Södertälje, Amsterdam, Calgary, Las Vegas, Bahrain och Qatar.

Cooling Plant
FV Jelgava Lettland

1993

Med start 1993 utför FVB teknisk och ekonomiska studier som ligger till grund för de världsbank lån som ett flertal städer i de baltiska länderna erbjuds för att kunna rusta upp nerslitna och ineffektiva fjärrvärmesystem. Studien i Tartu Estland, där Sveriges 2:a universitet grundades 1632, följs under 90-talet av Riga, Daugavpils och Jelgava i Lettland.

1995

Kontor öppnas i Borås. En tekn.dr. i fjärrvärme ringer och berättar att han funderar på att byta jobb. Efter viss research hade han kommit fram till att FVB var intressantast. Vi öppnar därför ett kontor i Borås och gör en kraftig satsning mot forskning och analys.

En av våra ingenjörer i Kanada kommer hem och lägger grunden för att ett kontor öppnas i Nyköping.

Vi har stora uppdrag i Bristaprojektet.

Foto: Per Pixel Petersson/Borås stad

1998

Vår chef för Kanada flyttar hem och får ansvar för vårt nybildade dotterbolag FVB District Energy som skall driva våra utlandsprojekt.

  • Vi öppnar ytterligare ett kontor i Kanada, Toronto.
  • Våra nordamerikanska medarbetare blir delägare i dotterbolagen.
  • Stort akviferlager för kyla byggs i Sollentuna.
  • Kontoret i Västerås byggs ut.

1999

FVB bidrar till adjungerad professur i fjärrvärmens systemteknik vid Chalmers.

2000-2002

Expanderar i Linköping genom förvärvet av TD Tech AB. Genom köpet av TD-tech, ett konsultföretag med kontor i Linköping och Västerås, får vi dels en närvaro i Östergötland samt ökad kompetens inom biogas och processindustri.

Stora uppdrag utförs inom fjärrkyla. Vi har stora uppdrag i Lettland och Moldavien.

Ett flertal dataprogram har utvecklats till stöd för analyser och effektivisering av såväl hela FV-system som systemdelar, till exempel produktionsoptimering fram till kund, sänkt returtemperatur, status för när en ledning skall bytas samt kortslutsflöden.

2002: Kontor öppnas i Gävle.

2003

FVB byter namn. Som ett led i en fortsatt teknisk utveckling och breddning samt det ökade internationella engagemanget, byter FVB Fjärrvärmebyrån namn till FVB Sverige AB. Huvudorsaken är att bolaget arbetar med så mycket mer än bara fjärrvärme. Kompetensen inom fjärrkyla och kraftvärme har funnits i företaget länge och med nya kundgrupper inom fastighetsförvaltning och industri är det nya namnet mindre kopplat till en viss teknik.

FVB

2005

Vår expansion norrut fortsätter genom köpet av REGA energiplanering AB med kontor i Sundsvall. Genom förvärvet får vi, förutom en större tillgänglighet och närvaro till södra Norrland, ytterligare kompetens och erfarenhet inom energioptimering av fastigheter och industrilokaler.

Leif Breitholtz tar över som vd för FVB Sverige.

2007

FVB etablerar kontor i Bahrain. Uppdraget är att projektleda, planera och designa fjärrkylanläggningar till bland annat elva skyskrapor med tillhörande pooler, shoppingcentra och restauranger. På grund av Bahrains höga utomhustemperaturer, på ibland över 50 grader, finns ett stort behov av leveranssäker och miljövänlig fjärrkyla.

FVB Bahrain FK

2008

Fortsatt expansion i Nyköping genom förvärvet av ZW Energiteknik AB. Genom köpet stärks FVB framförallt inom systemeffektivisering, tillämpad forskning samt utredningar.

FVB passerar 100 anställda i Sverige.

2009

Kontor öppnas i Vancouver i Kanada.

FVB projekterar fjärrvärme till OS-byn i Vancouver. En lösning där värmepumpar installeras i huvudavloppet från staden, som passerar i närheten av OS-byn. Anläggningen är ett viktigt demonstrationsprojekt för FVB, med hela världen som åskådare under vinter-OS 2010.

Vancouver

2011

Kontor öppnas i Örebro.

Tillsammans med Bizcat har FVB, i hård internationell konkurrens, fått uppdraget att undersöka möjligheterna att satsa på fjärrvärme och fjärrkyla i staden Christchurch på Nya Zeeland. Detta är inte bara en ny fjäder i hatten för FVB, utan också ett erkännande av svenskt kunnande inom fjärrvärme och fjärrkyleområdet, med stort fokus på system- och hållbarhetsperspektiv.

2012

Kontor öppnas i Göteborg. En ny organisationsenhet bildas som kallas för FVB Syd. Den består av våra kontor i Borås, Linköping och Nyköping.

Göteborgskontoret

2013

Kontor öppnas i Ottawa i Kanada.

FVB har 6 konsulter som jobbar heltid med Mälarenergis nya avfallsbränsleeldade kraftvärmeblock, ett av de större i Sverige.

2016

Dotterbolag etableras i England.

Inspektion med drönare

2017

Drönaruppdragen kommer igång på allvar efter en lagändring som undantar drönare utrustade med kamera från kameraövervakningslagen.

2018

Kontor öppnas i Malmö.

Kontor öppnas i Reading i England.

Gruppbild

2020

FVB firar 50 år och blickar framåt där hållbara energilösningar är en viktig drivkraft. Idag har FVB 150 medarbetare på nio olika kontor i Sverige, samt ytterligare kollegor på kontoren i Storbritannien, Kanada och USA.

Tillsammans med våra kunder fortsätter vi vår resa mot smartare lösningar som ökar effektiviteten, minskar kostnaderna och reducerar miljöpåverkan.