Miljö- och klimatsmart satsning i Sundsvall

Sundsvall Energi satsar på fjärrkyla och FVB projektleder arbetet.

De flesta större städer i landet har redan nät för fjärrkyla och nu står Sundsvall på tur.

– Det är en miljö- och klimatsmart lösning där ändamålsenlig frikyla i samverkan med vårt fjärrvärmesystem, är ett vinnande koncept, säger Sundsvall Energis VD Anders Jonsson.

Frikyla en viktig del av affären

Sundsvallsåsen, som är en stor vattenreservoar som går under stora delar av den centrala staden, ska ge frikyla i systemet. Vattnet i åsen håller en temperatur på cirka sju till nio grader, året om.

–Tillgången på frikyla, i form av vatten från Sundsvallsåsen under staden, är en viktig pusselbit till att vi nu kan räkna hem investeringen, menar Anders Jonsson.

Efterfrågan på komfort- och processkyla har samtidigt ökat.

– Den moderna staden kräver dessa lösningar och flera av de större fastighetsägarna efterfrågar redan fjärrkyla. F-gasförordningen gör också att många enskilda lösningar för komfortkyla kommer att fasas ut, säger Anders Jonsson och konstaterar att ett centralt fjärrkylasystem, med låg elinsats och klimatsmart teknik, kan konkurrera väl med andra lösningar.

Ökade krav på komfort

Sedan i augusti 2019 är Thomas Nordin från FVB projektledare för uppbyggnaden av det nya fjärrkylasystemet. Thomas menar att det här är en del i utvecklingen av ett hållbarare Sundsvall.

– Från fastighetsägare och deras hyresgäster kommer ökade krav på komfort och bättre inomhusklimat, där kyla idag är en viktig del. Det gäller till exempel moderna kontors- och butikslokaler, men också inom vården, offentliga lokaler och serverhallar.

Ett hållbart alternativ

Tekniken är inte ny. Energin hämtas redan idag från det kalla vattnet i åsen för att kyla enstaka byggnader.

– Det vi gör är att skapa en central produktion och att bygga ett fjärrkylanät, enligt samma modell som för fjärrvärmen, berättar Thomas.

Många av dagens lösningar, med kompressorer och luftkonditionering, innehåller köldmedier som vid ett läckage kraftigt påverkar växthuseffekten. Därför har det inom EU stiftats en F-gasförordning, för att försäljning och användning av dessa köldmedier enligt en fastlagd plan, kraftigt ska reduceras till 2030.

– Då finns vårt blivande nät som ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart alternativ, konstaterar Thomas.

Kompletterande system

Processen går till så att Sundsvallsåsens kalla vatten kombineras med absorptionskyla, som är en process där energi från fjärrvärmen används för att producera kyla. Thomas Nordin beskriver vidare.

– Eftersom fjärrvärmen behövs mest på vintern och fjärrkyla mest på sommaren, så kompletterar systemen varandra. Sundsvall Energi får en jämnare produktion, där energi från avfallsförbränningen i Korstaverket och spillvärme från industrin, är bärande delar i energisystemet.

Den första etappen av fjärrkylanätet projekteras just nu och under 2020 kommer Sundsvall Energi att börja gräva för de nya ledningarna. En av de första kunderna att anslutas är ett nytt hotell som ska invigas under våren 2021.

– Det här är ett infrastrukturprojekt som kommer att pågå under många år, menar Thomas. Vi ser framför oss ett antal etapper, där takten i utbyggnaden bestäms av fastighetsägarna och deras intresse av att ansluta sig till systemet.

Tryggt samarbete med FVB

Anders Jonsson berättar att Sundsvall Energi har god erfarenhet av tidigare samarbeten med FVB, som också är ramavtalspartner.

– FVB var en av pionjärerna i Sverige vad gäller fjärrkyla redan på 90-talet och har sedan dess varit ledande på området. Deras långa erfarenhet och att de har lokal närvaro i Sundsvall med en ändamålsenlig organisation, gör att det känns tryggt att få samarbeta med FVB och kunna använda deras resurser i utbyggnaden.

– FVB har också mycket gedigen kompetens inom fjärrvärme och är särskilt duktiga på hur vi kan få ut mesta möjliga av kombinationen fjärrvärme/fjärrkyla, säger Anders Jonsson.


Fakta

Plats: Sundsvall
Samarbete: FVB och Sundsvall Energi
Typ av projekt: Fjärrkyla
Se alla referenser
Kontaktperson
Thomas Nordin
060-67 27 07