Energieffektiva bostäder i Nyköping – föredöme i EU

Tullporten

Bostadsrättsföreningen Tullporten i Nyköping har sparat så mycket energi att de ses som ett gott exempel för EUs arbete med energieffektivisering. En ny fjärrvärmecentral och injustering av radiatorerna har varit viktiga komponenter i detta arbete. FVB har ansvarat för injusteringen och nu har fler bostadsrättsföreningar valt att ta hjälp av FVB.

Bostadsrättsföreningen Tullporten ligger i centrala Nyköping och består av tre flerbostadshus från 1958. Som hos många andra bostadsrättsföreningar är driften den stora kostnadsposten. Det blev extra tydligt för Jan Törnblom när han blev ordförande i bostadsrättsföreningen.
– Jag har arbetat som vd och företagsägare under stora delar av mitt yrkesliv och har därför varit med på en rad styrelsemöten. När jag blev styrelseordförande i vår bostadsrättsförening såg jag en stor förbättringspotential. Jag fick våra möten att fungera som styrelsemöten hos aktiebolag och alla i styrelsen fick ansvar för olika områden. Denna åtgärd var en viktig del i vårt energibesparingsarbete, förklarar Jan Törnblom.

Själv åtog sig Jan Törnblom att noggrant gå igenom bostadsrättsföreningens intäkter och kostnader.
– Efter det genomfördes en rad nya avtal med våra leverantörer. Vad gäller värmekostnaderna, som var en tung kostnadspost, började vi att utvärdera om vi skulle behålla fjärrvärmen eller byta till bergvärme. Av ekonomiska och tekniska skäl valde vi att ha kvar fjärrvärmen. Nästa steg blev att se hur vi kunde effektivisera fjärrvärmsystemet, berättar Jan Törnblom.

Tullporten

Lösningen blev en ny fjärrvärmecentral från NordIQ, vilka ligger i framkant vad gäller styrning av energi. Fjärrvärmecentralen installerades och med hjälp av givare i varje lägenhet följdes temperaturen upp.
– Mätningen visade att det var ojämn temperatur i fastigheten med en differens på 4-5 grader. Det innebar att det fanns de som frös och andra som öppnade fönstren för det var för varmt. Vi behövde justera detta och jag kontaktade en rad större VVSföretag, men ingen löste problemet. Vi kom då i kontakt med FVB som gjorde injusteringen och därmed gjorde att vi lyckades med en stor besparing.

Injusteringen innebar att FVBs konsulter Patrik Selinder och Håkan Walletun genom fjärravläsning följde upp att det blev rätt flöde genom hela systemet.
– Genom att kontinuerligt följa upp temperaturen i lägenheterna hade vi hela tiden koll på hur flödet fördelades. Vi kunde direkt åtgärda avvikande lägenheter, vilket innebar att injusteringen kunde utföras väldigt effektivt. Vi hade dessutom fortlöpande kontakt med NordIQ vilket innebar att alla åtgärder utfördes i harmoni med den effektiva styrningen av fjärrvärmecentralen. Resultatet blev en jämn temperatur i fastigheterna, vilket ger en behagligare komfort för alla och det har också minskat värmeförlusterna, säger Patrik Selinder och fortsätter:
– Avkylningen är mycket bättre och i Nyköping har kunderna flödestaxa och eftersom flödet minskar så blir det också mindre att betala. De lägre värmeförlusterna gör dessutom att energibolaget kan utnyttja mer av sin rökgas, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Det blir visserligen inte så mycket när en bostadsrättsförening minskar värmebehovet, men om många gör den här typen av åtgärder så blir det stor skillnad.

För bostadsrättsföreningen Tullporten har åtgärderna med en ny fjärrvärmecentral, injusteringar av radiatorerna samt installation av energisparande kranar och blandare lett till stora ekonomiska besparingar.
– Vi köper idag 38 procent mindre fjärrvärme. All utrustning och konsultarvode är återbetalt på fyra år, så det här är en riktigt bra affär, säger Jan Törnblom nöjt.

För FVB har arbetet med Tullporten inneburit fler uppdrag hos bostadsrättsföreningar, bland annat har närliggande bostadsrättsföreningar till Tullporten valt att göra liknande åtgärder och tagit hjälp av FVB.
– Med tanke på att det ofta finns pengar att spara och att det ger en ökad komfort så borde energi vara en viktig fråga för alla bostadsrättsföreningar. Det känns roligt att se att det gett så bra resultat på Tullporten och det är något som vi gärna hjälper fler med, säger Patrik Selinder.

Resultatet är så bra att det numera fungerar som ett framgångsrikt exempel i EUs arbete för energieffektivisering. Intresset är också stort i Sverige och Jan Törnblom ska hålla flera föredrag på bostadsrättsmässor i höst hur de har gått tillväga med sitt energiarbete.
– Det känns givetvis roligt att berätta om vårt arbete, som vi tycker har blivit extremt bra, avslutar Jan Törnblom.


Fakta om projektet

Plats: Nyköping
Projekt: Energieffektivisering
Förändring: 38 % mindre fjärrvärmeköp
Se alla referenser