Borås satsar stort på gemensamt kraftvärme- och avloppsreningsverk

Gemensam satsning på kraftvärme- och avloppsreningsverk ger både samordnings- och miljövinster.

Avloppsreningsverket med en slam- och rötgasanläggning, invigdes i maj i år. Sammantaget är projektet smått unikt då man samordnar lokaliseringen av de båda anläggningarna, några mil utanför Borås. Samordningsvinsterna är flera. Bland annat satsar Borås Energi och Miljö på ett gemensamt kontrollrum där personalen har utbildats för att kunna kontrollera och styra båda verksamheterna.

Samordning och koordinering

Thomas Eklund, arbetar på FVB i Sundsvall och är projektledare för den yttre bränslehanteringen i projektet i Borås. – Det är ett omfattande projekt, där det handlar om att tillsammans med övriga i projektorganisationen, samordna och koordinera arbetet med olika entreprenörer och leverantörer, berättar Thomas. – Det är intressant att vara en del av en sådan här satsning, där alla pusselbitar måste falla på plats inom såväl ekonomi, tidplan och kvalitetskrav. Projektet är också en stor miljösatsning för att uppfylla de stärkta EU-kraven samtidigt som det var nödvändigt att ersätta de gamla verken som var belägna i cent-rala Borås. Avloppsreningsverket togs i bruk 1934 och det gamla kraftvärme-verket 1965. Kraftvärmeverket kommer dock fortfarande att ha en roll tillsammans med det nya kraftvärmeverket.

Hitta lösningar

I ett sådant här stort projekt dyker det givetvis upp många frågeställningar och beslut som måste fattas efter vägen. – De svåraste ledningsdragningarna var de som går från den nya anläggningen in till stan, berättar Jonas Holmberg kommunikationschef på Borås Energi och Miljö. – De ledningarna fick vi dra, både under ån Viskan, under riksväg 40 och genom den centrala sjön Ramnasjön för att sedan gå vidare till den gamla anläggningen.

Nyttiga lärdomar

Projektet börjar nu närma sig slutet. I december beräknas pannan startas upp och provdrift kommer att pågå under hela mars 2019, då det är dags för övertagande. – De yttre bränsledelarna är på plats och nu pågår installation och intrimmning av kraftvärmeverket för fullt, berättar Thomas. – Det har varit lärorikt att få vara del av ett så här stort projekt. Vi har även erfarenheter från uppdrag hos Mälarenergi, där vi varit involverade i Block 6 och nu också i block 7, i en helt ny anläggning. Thomas menar att kraftvärmeprojektet i Borås, med samordning med ett avloppsreningsverk och rötningsanläggning, ger ytterligare nyttig kunskap inom energiområdet. – Samarbetet med våra leverantörer och entreprenörer, där FVB är en av dem, har fungerat bra. Så mycket samlad erfarenhet är en möjliggörare för att ro ett sådant här stort projekt i hamn, menar Jonas Holmberg på Borås Energi och Miljö. – Det har varit en spännande tid, sedan beslutet om satsningen togs i mars 2015, avslutar han.

Läs mer om hur FVB arbetar med Kraftvärme.