FVB är med och bidrar när nytt kraftvärmeblock tar form

Ny slamhantering för Ekeby reningsverk