VD har ordet

Det blir inte alltid som man tror, och ibland är det bra.

När jag år 1996 klev ut genom portarna på KTH och skulle påbörja mitt yrkesliv hade jag naturligtvis ingen aning om hur den resan skulle bli. Men om jag hade fått gissa så hade jag gissat helt fel. Jag såg nog framför mig en bana inom tillverkningsindustrin. Med en uppväxt i Ludvika och Västerås, där ASEA/ABB var den dominerande arbetsgivaren, var det främst inom tillverknings-industrin som jag uppfattade att man fick jobb som ingenjör. Nu blev det inte så. Genom ett projektarbete i slutet av utbildningen kom jag i kontakt med Stockholm Energi som då var i full färd med att ta i drift det första fjärrkylasystemet i staden. Vårt projektarbete handlade om att förse Södersjukhuset med kyla från värmedrivna kyl-maskiner, och på så sätt nyttja det värmeöverskott som uppstod i Högdalenverket under sommarperioden. Vid den tiden hade jag ingen aning om vilka FVB var (eller Fjärrvärmebyrån som vi hette då). Än mindre visste jag att FVB, som hade hämtat idén om fjärrkyla från USA, var starkt bidragande till att fjärrkylan fick fäste i Sverige. Jag hade nog över huvud taget en ganska vag uppfattning om vad teknikkonsulter var och vad de gjorde. Hur som helst så ledde projektarbetet till en anställning på Stockholm Energi, som konsult på dotterbolaget Teknik & Miljö, där jag bland annat jobbade vidare med olika fjärrkylaprojekt. Några år senare, via ett uppdrag där jag lärde känna min företrädare Leif Breitholtz, gick resan vidare till FVB.

Det har nu blivit 27 år som teknik-konsult i energibranschen, varav närmare 20 år på FVB där jag framför allt varit verksam vid vårt kontor i Stockholm. Det blev inte alls som jag skulle ha gissat, men det blev fantastiskt bra. Under dessa år har konsultbranschen genomgått stora förändringar och samtidigt vuxit enormt. Sedan ganska länge börjar en majoritet av nyutexaminerade ingenjörer sin yrkesbana på ett konsultföretag. Konsultbolagen tar därmed ett stort ansvar när det gäller tillförseln av ny kompetens till branschen. Även FVB har utvecklats kraftigt under dessa år och är på vissa sätt ett annat företag än det jag började på för 20 år sedan. Men bestående är den familjära kulturen, som präglas av våra värderingar (Engagerade, Kompetenta och Omtyckta), och vårt fokus på att skapa framgång för våra kunder. Det har varit en fantastisk resa och det känns både hedrande och spännande att som vd få driva den utvecklingen vidare.

Det har som sagt även blivit 27 år i energibranschen. En bransch som också genomgått stora förändringar, inte minst på fjärrvärmesidan. Man har under den här perioden gått från att prata om abonnenter till att i stället erbjuda sina kunder energilösningar och energitjänster, och företagen drivs nu affärsmässigt och professionellt, inte bara tekniskt kompetent. Det är också en bransch som alltid behövt genomföra förändringar för att anpassa sig till förändrade villkor i form av ekonomiska styrmedel, lagar, direktiv och ändrade marknadsförutsättningar. Och den här förändringsförmågan är nu kanske viktigare än någonsin för att möta den omställning som sker i samhället i form av elektrifiering, digitalisering och jakt på gröna kolatomer. En omställning som drivs av den hotande klimatkrisen och vars konsekvenser just nu förstärks av det pågående kriget i Ukraina.

Men förändringar innebär som bekant alltid möjligheter och FVB står naturligtvis redo att hjälpa alla aktörer i denna omställning. I detta nummer av FVB-Nytt kan ni bland annat läsa om vårt engagemang i projektet FlagshipTWO i Sund-svall. Ett lysande exempel på hur energi omställningen skapar möjligheter både för energibolag och industri i samverkan.

Ni kan även läsa om vår breddning inom VA-området. Ett område med redan stora investeringsbehov och som nu står inför nya utmaningar kopplat till klimatförändringen. Läs om hur vår nye ”VA-motor” Patrik Andersson ser på detta.

Städers infrastruktur blir alltmer integrerad i takt med att områden växer och förtätas. Det kan innebära stora svårigheter och höga kostnader när t ex läckande ledningar måste bytas ut. I sådana fall kan relining vara ett kostnadseffektivt alternativ. Navirum valde denna möjlighet när de fick en läcka på en fjärrvärme-ledning som går under järnvägen i Örebro.

Som nybliven vd för FVB har jag under våren gjort många saker för första gången. Den här ledaren är en av dem. Att få kommentera omvärldshändelser, tekniska framsteg och spännande projekt på det här sättet är något jag sett fram emot. Den här gången ville jag dock passa på att introducera mig lite mer för er som inte redan känner mig, så ni vet något om mig när ni läser kommande ledare och när vi förhoppningsvis träffas i verkligheten i något framtida sammanhang.

Nu har sommaren gjort sitt intåg på riktigt och avslutningar i skolor, förskolor och föreningar duggar tätt för den som är i den fasen av livet. Som exempel pågår i skrivande stund en champagnefrukost med ett trettiotal studenter i min trädgård. Juni är alltid en hektisk tid, men ljuset och grönskan hjälper till att hålla energin uppe, och snart vankas sommarledighet. Med detta vill FVB önska alla våra kunder en lagom varm och riktigt skön sommar.

Per Skoglund
vd FVB Sverige


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024