VD har ordet nr 50

Fjärrkylan upplever en boom i Sverige. Ukrainakrisen påverkar energibranschen på många sätt. Sommaren är här och pandemin har åtminstone tillfälligt släppt greppet.

FVB hämtade idén från USA och introducerade fjärrkyla i Sverige i början på 1990-talet. Föga trodde man då att fjärrkyla skulle slå igenom så stort i Sverige, som det nu visar sig ha gjort. Just nu verkar dessutom fjärrkyla uppleva något av en boom i Sverige. Flera faktorer bidrar till det ökade intresset. FVB är för närvarande involverade i ett flertal fjärrkylaprojekt. Alla projekten har olika grundförutsättningar och kräver unika systemlösningar. Men gemensamma drivkrafter för projekten är; ökad driftsäkerhet, miljökrav, låga koldioxidavtryck, reducerad elförbrukning (ur ett systemperspektiv), hög energi-effektivitet och god lönsamhet. Fjärrkyla-projektet i Varberg är ett bra exempel på en framsynt satsning, där man verkligen försöker hitta en genomtänkt helhetslösning.

I Sverige används fjärrkyla idag främst som komfortkyla för byggnader inom vård, kontor, butiker och kommersiella fastigheter. Kanske är det bara en tidsfråga innan fjärrkyla på allvar kommer att efterfrågas till bostäder?

FVB:s verksamhet i Kanada firar 30 år. Våra kanadensiska kollegor har under dessa 30 år byggt upp en imponerande kompetens inom fjärrenergiområdet. Ett av de största projekt FVB haft i Kanada är ”moderniseringsprojektet” i Ottawa, som presenteras i detta FVB-Nytt. I Ottawa har man energisystem med anor. Dessa behövde renoveras, förnyas och effektiviseras. Energisystemen (inkluderande både värme och kyla) har fått uppgraderas från grunden. De gamla ångsystemen har konverterats och integrerats till ett modernt ”europeiskt lågtempererat hetvattensystem”. Konverteringen har krävt omfattande omprojekteringar/ombyggnader i berörda fastigheter. Även produktionen förnyas på ett genomgripande sätt. Man lämnar en strategi med naturgasbaserad produktion och satsar nu på en helt elbaserad produktion i form av värmepumpar och elpannor. Inte bara fjärrvärmesystemet moderniseras och framtidssäkras för låga koldioxidutsläpp, utan det gäller även fjärrkylasystemet. Ett imponerande projekt ur alla tänkbara aspekter. Det blir spännande att se om energisystemen kan expanderas och försörja större områden i framtiden, vilket det finns goda möjligheter till.

FVB har stor erfarenhet av att utreda och projektera fjärrvärmeledningar. Nu ska restvärme från Gävle värma Sandviken. Att knyta ihop fjärrvärmenät och möjliggöra att mer restvärme på så sätt kan utnyttjas, är mycket kostnadseffektivt och givetvis även effektivt ur resurs- och miljösynpunkt. I detta fall innebär sammanbindningen fördelar för både Sandviken och Gävle, då värme från BillerudKorsnäs och värme från Gävles kraftvärmeverk kan användas på ett optimalt sätt till gagn för bägge städerna. Som i så många andra komplexa fjärrvärmeprojekt finns det gott om utmaningar att hantera. Alla inblandade får verkligen bekänna färg och kämpa för att nå projektets slutliga mål. FVB ser fram emot att bidra till att detta projekt blir en framgång för våra beställare och fjärrvärmekunderna.

Trenden att bygga ihop olika städers fjärrvärmesystem och till exempel utnyttja industriers restvärme i olika former av energisamarbeten, fortsätter. FVB är redo att hjälpa er kunder om idéer till sådana typer av samverkansprojekt finns.

På tal om att utnyttja restvärme från industrin på ett smart sätt, kan vi i detta FVB-Nytt läsa om ett projekt där man ska värma växthus för odling av tomater och räkor. I tider då behovet av att bli mer självförsörjande nationellt ökar, samtidigt som många kommande industriella processer kommer att alstra stora mängder lågvärdiga restenergier, kanske vi får se fler spännande satsningar av detta slag?

FVB:s konsulter får ta sig an ovanliga och särskilt krävande utmaningar ibland. Som till exempel att se över uppvärmningen av den gamla Kättilstads kyrka i Östergötland. Här krävdes lösningsorientering, känsla och energiteknisk kompetens utöver det vanliga. Vad passar en 300-årig kyrka bättre än en hållbar energilösning?

Energibranschen påverkas precis som många andra branscher av negativa konsekvenser kopplat till kriget i Ukraina. Pandemin orsakade långtgående globala leveransstörningar. Ukrainakrisen har därutöver lett till allvarliga bristsituationer inom diverse områden. För vår bransch noterar vi att det råder komponent- och materialbrister som nu får stor negativ påverkan på vissa projekt. Bristsituationen skapar långa leveranstider och skenande priser. Det krävs god beredskap och flexibla lösningar för att klara dessa utmaningar. Till detta kommer krigets påverkan på Europas energimarknader. När många skyr Putins fossila bränslen, påverkas olika energipriser i anslutning till detta. Till exempel ser vi tidvis skenande elpriser. Detta kommer vi alldeles säkert få se mer av under kommande höst/vinter. Många energiprojekts lönsamhetskalkyler måste kanske räknas om kopplat till dessa turbulenta förändringar i omvärldsförutsättningar, men de grundläggande utvecklingsbehoven kvarstår. 

Det är nu äntligen spikat när FVB:s uppdaterade och förnyade fjärrvärmeutbildningar under Sven Werners ledning, kommer att genomföras. I höst är det dags. Först ut är ”Fjärrvärme i morgon” som vänder sig till lite mer erfarna fjärr-värmeintressenter. Lite senare under 2022 kommer ”Fjärrvärme idag” att lanseras. Som vi brukar säga: Fjärrvärmeutbildningar i världsklass helt enkelt!

Nu är sommaren här. Pandemin är i det närmaste bortglömd. Nu oroas vi av den pågående Ukrainakrisen och alla negativa effekter som följer i dess spår. FVB vill önska alla våra kunder en varm, social och rimligt trygg sommar.

Leif Breitholtz
VD FVB


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024