Utrett kyla åt Jönköping Energi

FVB har gjort en kylutredning åt Jönköping Energi. Energibolaget behöver byta ut sina kylmaskiner som är kopplade till fjärrkylanätet. Detta sedan de tidigare kylmaskinerna haft stillastående vatten.

– I utredningen har vi tagit fram förslag på hur man eliminerar risken för nya frysskador, vilken typ av maskiner som är bäst lämpade med miljövänliga köldmedium enligt beställarens önskemål, säger Elsa Forsgren på FVB, som ansvarat för utredningen.

Kylmaskinerna kommer att stå utom-hus, vilket innebär en annan typ av system än om de stått inomhus. Det gör att vissa delar behöver innehålla frysskydd och de vattenburna delarna kommer att stå i en isolerad uppvärmd container. De vattenburna delarna i fjärrkylanätet är via värmeväxlare kopplade till kylmaskinens förångarkrets, som producerar fjärrkylan. Denna krets har inblandat frysskydd för att kunna vara utomhus året runt.

Utredningen är nu överlämnad till Jönköping Energi, vars fjärrkyla huvudsakligen är frikyla från Vättern.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024