Stor satsning i Barkarbystaden

Barkarbystaden är det största utbyggnadsområdet i Stockholmsområdet. Där omvandlas en tidigare flygplats till en modern stadsdel. FVB ansvarar för all fjärrvärmeprojektering. I arbetet ingår också att flytta nuvarande transiteringsledning.

Barkarbystaden ligger i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm, och här pågår sedan några år tillbaka utbyggnaden av den nya stadsdelen. Här planeras totalt 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10 000 nya arbetsplatser fram till år 2030. Majoriteten av fastigheterna kommer att ha fjärrvärme.

– Vi projekterar, på uppdrag av E.ON Värme, all fjärrvärme i området. Det rör både stamledningar och servisledningar. Totalt handlar det om cirka 3,5 km ledning med ett värmeeffektbehov på 36 MW, säger Oskar Österberg, konsult på FVB.

Området var tidigare en militär och regional flygplats, men den stängdes ner 2010 efter nära 100 års flygverksamhet. Det fanns därför knappt någon befintlig infrastruktur på platsen, med undantag från en transiteringsledning för fjärrvärme. När man nu håller på att bygga en helt ny stadsdel är det därför många ledningar och stora rör som ska samsas i marken – fjärrvärme, vatten- och avlopp, elledningar, fibernät samt sopsug. Detta samtidigt som man behöver göra markförstärkningar i området.

– Att det är så trångt i marken för all infrastruktur som ska få plats är en utmaning. Man måste noggrant planera hur och var man ska försörja utbyggnadsordningen av de olika kvarteren. Dessutom kommer vi att behöva flytta transiteringsledningen för fjärrvärme, säger Oskar Österberg.

Transiteringsledningen är sammankopplad med Stockholm Exergis nät och med E.ONs nya kraftvärmeverk vid Högsbytorp. Anledningen till att den behöver flyttas är att det att kommer att byggas fastigheter på den plats där den nuvarande transiteringsledningen ligger.

– Det är inte så vanligt att man behöver flytta på transiteringsledningar. När vi gör det i Barkarbystaden är det många som påverkas eftersom ledningen är sammankopplad med fjärrvärmenätet i Stockholm, säger Oskar Österberg och fortsätter:

En tidig etapp visar hur flera olika rör och ledningar ska samsas i marken.

– Avbrottet, det vill säga tiden när ledningen kan vara ur drift, får vara max två veckor och behöver göras i samråd med både nyexploatering och de som har avtal om fjärrvärmeleveranser, säger Oskar Österberg.

De nya delarna av transiteringsledningen kommer att ta omkring 10 månader att bygga, så när själva omkopplingen ska ske behöver allt vara förberett för att tidsplanen ska kunna hålla.

Ytterligare information:
Oskar Österberg, 08-5947 61 66


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024