Stor miljönytta i ny våtmark

WBAB Wessmanbarken Vatten och Återvinning i Smedjebacken har anlagt en våtmark, som ska filtrera avloppsvatten i ett sista steg efter reningsverket. FVB har varit projektledare för de tekniska systemen.

Våtmarken driftsätts i juni och WBAB blir bland de första i landet att efterbehandla avloppsvattnet på detta sätt.

Vattnet till våtmarken kommer från reningsverket där det har renats i flera steg. Det kan dock finnas föroreningar kvar i vattnet, som dagens reningsverk har svårt att helt ta bort. Det kan handla om rester från läkemedel och tungmetaller. I våtmarken tas dessa föroreningar upp genom jorden och växternas rötter. Dessutom tar växterna upp näringsämnen som annars skulle ha medverkat till övergödning av de sjöar och vattendrag som rinner ut i Mälaren. Projektet är därför viktigt för miljön och har fått stöd från EU (LIFE IP Rich-Waters projekt) och Naturvårdsverket på nära fem miljoner kronor för den stora miljönyttan.

FVB har varit med i flera delar i att anlägga våtmarken. De har varit projekt-ledare till pumpstationen och VA- systemet till våtmarken, men också ansvarat för projekteringsledning och projektering av pumpstation och försörjningsledningar. Uppdraget har dessutom omfattat systemlösning och automation för process- och systemintegration av våtmarken i befintliga avloppsverkets processflöde.

– Det här har varit ett riktigt intressant projekt där vi på FVB varit delaktig med flera av våra kompetensområden, säger Per Stegberg.

Illustration: WBAB WessmanBarken
Vatten & Återvinning AB.

Ytterligare information:
Per Stegberg, 021-81 80 63


Liknande artiklar

VA-mässa 2023
Välkommen till Vatten2023
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2023
FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare