Så kan biogasen utvecklas

Hårdare miljökrav gör att Västervik Energi & Miljö behöver genomföra stora ombyggnader av kommunens största avloppsreningsverk. Det kommer i sin tur att påverka biogasproduktionen. FVB har utrett hur kommunen kan utveckla sin biogas.

Lucerna är det största avloppsreningsverket i Västerviks kommun och byggdes 1972. För att uppfylla kvävereningskraven, som ska träda i kraft 2026, krävs omfattande ombyggnader av anläggningen. Valet av reningsteknik kommer att påverka biogasproduktionen. Kommunen har också ett nytt miljötillstånd som gör att de behöver två rötkammare för den egna slamproduktionen från avloppet. Västervik Energi & Miljö äger två rötkammare, varav den ena används för avloppsslam. Den andra hyr de ut för externt slam som hushållsavfall och fiskavfall.

Idag omvandlas slammet till biogas, vilket sedan uppgraderas till fordonsgas. Uppgraderingsanläggningen är dock gammal och sliten. Biogasen levereras via en ledning till en tankstation på andra sidan Västervik och här finns ett leveransavtal som sträcker sig flera år framåt.

– Det finns många olika parametrar att ta hänsyn till och vi har utrett olika vägar hur Västervik Energi och Miljö kan utveckla sin anläggning. Det handlar bland annat om hur de ska ta hand om det externa slammet, om de ska investera i en ny uppgraderingsanläggning och vilken storlek som krävs osv, säger Henrik Lindholm på FVB. 

– Vi presenterade förstudien i februari och där visar vi på fyra olika scenarier, som alla uppfyller bolagets hållbarhetskrav. Vi rekommenderar i första hand att de fortsätter att producera fordonsgas och investerar i en tredje rötkammare och en ny uppgraderingsanläggning. Nu ska politikerna ta ställning till detta, avslutar Henrik Lindholm. 

Ytterligare information:
Henrik Lindholm, 013-25 09 41


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024