Pannoperatörsutbildning inför certifiering

I december 2017 kom det ut en ny föreskrift från arbetsmiljöverket. Den heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3.

Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervak-ningen, av pannor i klass A eller B, ska vara certifierad pannoperatör. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan. Certifiering utfärdas av ett certifieringsorgan.

I samarbete med Trainor håller FVB i pannoperatörsutbildningar inför certifiering. Trainor har i sin tur i samarbete med RISE tagit fram en certifieringstentamen som utförs i samband med utbildningen.

Utbildningarna hålls antingen på Trainors kontor i Solna eller på plats hos kund. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Utbildningen, som FVB håller, täcker in de krav som ställs i AFS 2017:3 gällande en pannoperatörs kunskaper.

Målet med utbildningen för pann-operatörer är att deltagarna, utöver att klara certifieringen, ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

För anmälan och mer information, besök Trainor genom att klicka här

Ytterligare information:
Stefan Svedlund, 021-81 80 40

Ett urval av innehållet i kursen Energi och värmelära

• SI-enheter
• Verkningsgrader och varaktighet
• Värmeöverföring och Fasomvandling

Säkerhetsbestämmelser
• Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
• Risker och riskbedömningar
• ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Pannanläggningar och utrustning
• Olika panntyper
• Förbränningsteknik
• Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad
• Luft- och rökgassystem
• Styr och regler
• Vattenbehandling


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024