Pannoperatörsutbildning inför certifiering

I december 2017 kom det ut en ny föreskrift från arbetsmiljöverket. Den heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3.

Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervak-ningen, av pannor i klass A eller B, ska vara certifierad pannoperatör. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan. Certifiering utfärdas av ett certifieringsorgan.

I samarbete med Teknikutbildarna håller FVB i pannoperatörsutbildningar inför certifiering. Teknikutbildarna har i sin tur i samarbete med RISE tagit fram en certifieringstentamen som utförs i samband med utbildningen.

Utbildningarna hålls antingen på teknikutbildarnas kontor i Solna eller på plats hos kund. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Utbildningen, som FVB håller, täcker in de krav som ställs i AFS 2017:3 gällande en pannoperatörs kunskaper.

Målet med utbildningen för pann-operatörer är att deltagarna, utöver att klara certifieringen, ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Ytterligare information:
Stefan Svedlund, 021-81 80 40

Ett urval av innehållet i kursen Energi och värmelära

• SI-enheter
• Verkningsgrader och varaktighet
• Värmeöverföring och Fasomvandling

Säkerhetsbestämmelser
• Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
• Risker och riskbedömningar
• ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Pannanläggningar och utrustning
• Olika panntyper
• Förbränningsteknik
• Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad
• Luft- och rökgassystem
• Styr och regler
• Vattenbehandling


Liknande artiklar

Vi söker fler medarbetare!
Vi söker fler medarbetare
Stora fördelar med VR vid projektering
Per Skoglund blir ny vd på FVB