Ny teknik lagade fjärrvärmeläckan i Örebro

Det gjordes en noggrann indragning av kolfiberlinern för att inte riskera att den blev skavd och därmed skadad. (Foto: Dennis Hild-Walett).

När Navirum Energi drabbades av en fjärrvärmeläcka under järnvägen i Örebro blev lösningen relining av rören. Det är en ny teknik för fjärrvärmerör och FVB samordnade projektet.

Fjärrvärmeläckan kom på sämsta tänkbara plats – under järnvägen mitt i centrala Örebro, där det dessutom ligger en rad andra ledningar i marken.

– Det var ju inte bara att gräva och laga ledningen eller att lägga nya ledningar. Vi undersökte olika alternativ som styrd borrning och hammarborrning, men det var svårt på grund av läget av ledningarna och det skulle också bli väldigt kostsamt och krångligt att genomföra, säger Olof Jörstad som är anläggningschef på distributionssidan på Navirum Energi, som är helägt dotterbolag till E.ON.

– På en distributionskonferens hade vi fått en presentation om relining av fjärrvärmerör med en ny teknik som det svenska bolaget Pressure Pipe Relining Sweden har utvecklat. Vi tog därför kontakt med dem för att se om relining kunde passa för ledningen under järnvägen, vilket vi senare beslutade oss för, säger Olof Jörstad vidare.

Relining innebär att man lägger in ett nytt mjukt rör (liner), även kallad strumpa, i det gamla röret. Linern/strumpan blåses upp och härdas sen till ett hårt, nytt rör som klarar lasterna även om det gamla stålröret rostar bort. Relining används en hel del inom VA, men har tidigare inte använts inom fjärrvärme. Det beror framför allt på att det inte har funnits produkter på marknaden för just detta ändamål. Men det är också svårare att göra relining inom fjärrvärme än inom VA, eftersom fjärrvärme har betydligt högre tryck och också högre temperaturer på vattnet. Dessutom expanderar stålröret i fjärrvärmenätet i och med olika temperaturer och då måste en liner vara konstruerad så att den följer stålrörets expansion.

Tätning med kolfiberstrumpa
Nu har Boråsföretaget Pressure Pipe Relining Sweden utvecklat en unik kolfiberstrumpa av kompositmaterial för just fjärrvärme. Det är också den som användes i Örebro. För att kunna lägga in kolfiberstrumpan tömdes de befintliga rören på vatten och inspekterades via video.

– Där kunde man se att svetsar på befintliga stålrör hade lite taggiga kanter och då fanns en risk att kolfiberstrumpan skulle kunna gå sönder i indragningsfasen, så Pollex som utförde jobbet, skickade in en robot som slipade till kanterna på insidan av röret, berättar Dennis Hild-Walett på FVB och den som varit projektledare för projektet.

Därefter drogs den mjuka kolfiberstrumpan in i fram- och returrören med hjälp av en vinsch. Totalt var det en sträcka på två gånger 60 meter. Kolfiberstrumpan var till en början helt platt. Sedan blåste Pollex upp strumpan och den härdades, det vill säga stelnade, till rörform med hjälp av vattenånga. Härdningsarbetet tog i det här fallet omkring åtta timmar per rör.

– Det finns flera fördelar med relining som metod. I Örebro hade vi inte ens alternativet att gräva upp röret, eftersom det låg under en järnväg mitt i centrum längs en av stadens största gator. Det hade kunnat gå med hammarborrning, men eftersom det låg under järnvägen hade man varit tvungen att göra olika säkerhetsåtgärder och borra flera meter under järnvägen, vilket hade blivit väldigt dyrt. Detta alternativ är billigare, säger Dennis Hild-Walett.

– Att vi använde relining gjorde också att utförandetiden blev kort. Vi var klara på sex veckor och det var endast två små schakt som behövde grävas upp, säger han.

– Vi gjorde arbetet i oktober, vilket gick väldigt smidigt. Den har nu varit i drift sedan dess, under en period med mycket nederbörd och när den dessutom är som mest belastad och det har fungerat utan problem. Det här är helt enkelt en ny teknik som ger oss nya möjligheter, framför allt i områden där rören är svåra att byta ut, säger Olof Jörstad.

Även risker med ny teknik
Men att använda ny teknik innebär samtidigt en del osäkerheter och både Dennis Hild-Walett och Olof Jörstad lyfter fram just risken kring kolfiberstrumpans livslängd. Enligt tillverkaren är livslängden minst 30 år, vilket bygger på simulerade långtidstester.

De lyfter också fram att värmeförlusterna är högre, eftersom det i Örebro handlade om relining av ledningar som byggdes på 1960-talet och nya rör har betydligt lägre värmeförluster. I det relinade röret finns inte heller några larmtrådar för fuktindikation.

– Men sammantaget var reliningen en bra metod för att laga och uppdatera rören som läckte i Örebro och jag tror vi kommer att få se mer av relining i branschen framöver, säger Dennis Hild-Walett och får medhåll från Olof Jörstad.

Efter installation ser insidan av det relinade röret ut så här. Den platta linern har blivit hård efter härdning och är nu redo för drifttagning. (Foto: Dennis Hild-Walett).

Ytterligare information:
Dennis Hild-Walett, 019-30 60 63


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024