Ny kurs! Fjärrvärme imorgon – marknad, systemfunktion, ekonomi

Vår helt nya fjärrvärmekurs vänder sig till erfarna fjärrvärmemedarbetare som vill få en inblick i framtidens värme- och kylmarknader samt vilken roll fjärrvärmesystemen kan spela i ett annorlunda energisystem.

Under två dagar med Högskolan i Halmstads meriterade Professor emeritus Sven Werner som vägledare förklaras sambanden mellan marknadens spelregler, systemfunktionens förutsättningar och ekonomins villkor.

Kursavgift inkluderar fika, lunch och frukt samt läroboken ”Fjärrvärme och fjärrkyla”, Svend Fredriksen & Sven Werner och “Low Temperature District Heating Implementation Guidebook”, IEA DHC Annex TS2.

Kursen går av stapeln 5–6 oktober 2022 i Stockholm.

Första dagen handlar om förändringen av värme- och kylmarknaderna och fjärrvärmens framtid med lägre värmebehov och koldioxidfri tillförsel samt med värmepumpar som huvudkonkurrent. Vi presenterar resultat från aktuell forskning, vad som kommer att hända i övriga energisystemet och styrning. 

Andra dagen inleds med systemfunktion, dagens temperaturnivåer och typiska orsaker till dessa, ekonomiska drivkrafter för lägre temperaturnivåer i framtiden. Sven ger några exempel på nya fjärrvärme- och fjärrkylasystem med helt nya funktioner. Vi avslutar med att gå igenom olika förändringsstrategier i fjärrvärmesystem samt vilka investeringar som är hållbara idag och imorgon.

Mer information och anmälan:
www.fvb.se/utbildning

Low Temperature District Heating Implementation Guidebook


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024