Gjuteriets spillvärme gör stor miljönytta

Valet stod först mellan en ny oljepanna eller flera pelletspannor, men istället blev gjuteriet Global Castings i Guldsmedshyttan både spillvärmeleverantör och fjärrvärmekund. Spillvärmen kommer även att värma en rad fastigheter i samhället och nu bygger Linde energi en ledning till Storå för att värma fastigheter även där. FVB har varit projektledare och haft det övergripande ansvaret i projektet.

Guldsmedshyttan, som ligger 1,5 mil norr om Lindesberg är en ort som har en lång tradition av industriverksamhet. Global Castings ligger på anrik mark och området är känt för sin silver- och järnbrytning sedan 1400-talet. Gjuteriet, som från början var ett järnbruk, startade sin verksamhet 1868 och har bland annat tillverkat järntackor. 2001 fick bolaget ny ägare och då ställdes produktionen om mot vindkraftindustrin. Idag tillverkar företaget nav, huvudaxlar och maskinfundament till vindkraftverk.

– Vi tillverkar produkter till den moderna industrin inom förnybar energi, men vår egen energiförsörjning började bli ett problem för ett par år sedan, berättar Hans Sigge, VD på Global Castings Guldsmedshyttan.

Värme som resurs

– Vår gamla oljepanna behövde bytas ut, men även värmesystemet i fastigheterna behövde förnyas. Vi stod inför valet att köpa en ny oljepanna eller pelletspannor när en av våra anställda hörde ett föredrag av värmechefen på Linde energi som berättade om deras industrisamarbeten med bland andra Korsnäs. Det födde en ny tanke hos oss, att vår spillvärme skulle kunna bli en resurs, säger Hans Sigge vidare.

Företrädare för Global Castings och Linde energi kom i kontakt och båda parter insåg snabbt att detta kunde bli en lösning för Guldmedshyttan.

– En pusselbit som fick affären att bli riktigt intressant var att Lindesbergsbostäder var i behov att byta sitt värmesystem och att deras kontrakt med en extern värmeleverantör var på väg att gå ut. Det gjorde att det fanns viktiga kunder för fjärrvärmeleveranserna, säger Jens Isemo, VD på Linde energi.

I Guldsmedshyttan fanns inget fjärrvärmenät och en tidigare utredning hade visat att det inte var någon god ekonomi i att bygga ut fjärrvärme. Då var inte alternativet att använda spillvärme, utan ha egna produktionsanläggningar. Men denna gång föll alla bitarna på plats.

FVB fick i uppdrag att göra en förstudie på att använda spillvärmen från Global Castings såväl till gjuteriets egna lokaler, som till fastigheter i samhället.

– Vi fick sedan förtroendet att bemanna projektet med projektledning, projektering av fjärrvärmenätet, projektering av undercentraler till samtliga fastigheter samt stå för systemdesignen för hela systemet, berättar projektledaren Fredrik Nilsson på FVB och fortsätter:

– Det är ett system där man kommer att använda spillvärme och överskottet kan lagras i en ackumulator. Dessutom finns det en pelletspanna för baslast samt en oljepanna för spets och reserv. På industriområdet finns ett 15-tal fastigheter som ägs av Global Castings och där har gamla ledningar och system bytts ut till nya. Även till bostäder och en skola i samhället har vi dragit fjärrvärmeledningar. Den största utmaningen har varit tiden, för det har varit en tajt tidsplan, men den ska gå i lås och den 28 november blir det invigning.

Miljöriktig lösning

När spillvärmeprojektet är klart blir Global Castings leverantör av värme och fjärrvärmekund. En mycket bra lösning enligt Hans Sigge.

– Vi har under det senaste året dessutom gjort energibesparande åtgärder i våra fastigheter och en fjärrvärmeanläggning är mer effektiv än tidigare energilösningar, vilket gör att vår energiförbrukning totalt kommer att minska. Miljömässigt blir det också stora fördelar genom minskade utsläpp av koldioxid från vår uppvärmning och att vår spillvärme gör nytta, säger Hans Sigge och fortsätter:

– Våra kunder är mycket miljömedvetna och vill göra så litet miljömässigt avtryck som möjligt och att vi kan stå för energismarta lösningar är givetvis bra.

Totalt ersätter spillvärmesatsningen cirka 1000 ton koldioxid om året och bidrar också till andra minskade utsläpp som fossiloljeförbränning medför.

Även Storå värms

För Linde energi är satsningen viktig och innebär ännu ett lyckat samarbete med industrin. Energibolaget har sedan tidigare spillvärmesamarbeten med BillerudKorsnäs i Frövi samt energisamarbeten med flera industrier i Lindesberg.

– Vi bygger upp ett helt nytt fjärrvärmenät i Guldsmedshyttan. För oss är det här en stor och viktig satsning. Det är samtidigt ett lite för stort projekt för vårt bolag att hålla i själva. FVB har bred kompetens inom fjärrvärme och vi har sedan tidigare haft bra erfarenheter av deras arbete. Vi behövde en sammanhållande projektledning till projektet och med FVB i den rollen har det fungerat bra.

– Nu är vi snart i hamn med satsningen i Guldsmedshyttan och nästa år går vi vidare och bygger en tre kilometer lång ledning till Storå, där bostäder, ett äldreboende, en vårdcentral och en skola kommer att få fjärrvärme, säger Jens Isemo.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024