FVB Linköping utökar med fastighetstjänster

FVB i Linköping satsar på att bredda sitt tjänsteutbud även till fastighetsenergi. Det handlar bland annat om tjänster som energikartläggning och  energieffektivisering.

Linköpings kommun sticker ut hakan med sitt mål om att vara en koldioxidneutral kommun år 2025, vilket är 25 år tidigare än de flesta andra. Det är en målsättning som kräver kompetens inom en mängd olika energiområden. En del av denna kompetens kommer från FVB när kommunen arbetar med sina omfattande satsningar på bland annat fjärrvärme, fjärrkyla och biogas.

Förutom verksamhet inom dessa profilområden utökar FVB i Linköping nu sitt tjänsteutbud till att också omfatta fastighetsenergi.

– Det är ett område som FVB:s kontor i Stockholm och Sundsvall redan jobbar med, säger Fredrik Nilsson som är ansvarig för fastighetssatsningen på Linköpingskontoret. Nu gör vi en extra satsning här i Linköping genom att bredda vår produktportfölj och utnyttja våra kunskaper ännu bättre.

Det handlar om tjänster som bland annat innebär att FVB “fortsätter innanför husväggarna”, som Fredrik Nilsson uttrycker det. Det kan till exempel innebära energikartläggningar, effektiviseringsåtgärder och energiprojekt inom ventilation, injustering av värmesystem eller översyn av belysning.

– Effektivisering av belysningssystem ger ofta stora besparingar. Totalt sett gör fastighetstjänsterna oss till ett mer komplett energikonsultföretag, säger Fredrik Nilsson.

Tjänsterna kommer bland annat att erbjudas och riktas mot befintliga kunder och branscher, både mot industrier och fastighetsbolag.

Inom FVB finns en uppfattning om att befintliga energisystem i fastigheter inte alltid fungerar så effektivt som förutsättningarna medger. Här tror vi verkligen att vi kan göra skillnad genom bättre tekniska och ekonomiska lösningar som i grunden baseras på en god systemförståelse. Våra erfarenheter från beräkningar och analyser i större och mer komplexa energisystem är en perfekt kompetensbas för de tekniska utmaningar som finns i fastigheternas system där funktion är lika viktigt som en god driftsekonomi.

FVB sätter stort värde på, och vill också förädla, det hållbarhetstänk som finns i samhället och utveckla det vidare inom fastighetsbranschen.

– Vi ser gärna att befintliga system i första hand optimeras vid om- och tillbyggnader i energisystem. För att lyckas med detta krävs både erfarenhet, kompetens och engagemang när befintliga och nya system ska samverka. Att bara fokusera på byte av hårdvara är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller med tanke på jordens resurser, säger Tobias Seborn som är ansvarig för Linköpingskontoret.

Ytterligare information: Fredrik A. Nilsson, 013-25 09 52


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024