FVB Förändrar och utvecklar

Vi på FVB tror på samverkan. Därför har vi från och med den 1 november 2019 gjort vissa förändringar i vår organisation. Allt för att skapa ännu bättre förutsättningar för regional samverkan, en samverkan som i slutänden gagnar våra kunder.

Vi skapar en ny resultatenhet Syd som innefattar Malmö och Göteborg. Enheten kommer framöver att axlas av Lennart Larsson som även är kontorschef i Göteborg.Resultatenhet Nord är också ny och består av kontoren i Sundsvall och Gävle. Enheten leds av Stefan Ellmin som i dag är kontorschef i Sundsvall. Emil Bäcklin fortsätter som kontorschef i Gävle.

Tobias Seborn får ansvar för resultatenheterna Västerås Distribution, Örebro och Linköping. Han fortsätter också som kontorschef i Linköping.Sedan 1 september är också Matilda Ågerup tf gruppchef för distri butions­gruppen i Stockholm under tiden Stina Andersson är föräldraledig.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024