Delikata ingenjörsproblem

Injustering av värme- och ventilationssystem på befintliga fastigheter är delikata ingenjörsproblem. Utifrån bristfälliga ritningsunderlag, odokumenterade om- och tillbyggnader och varierande verksamhet förväntas ingenjören kunna skapa balans i systemen och leverera rätt ventilationsflöde och temperatur till brukarens lokaler.

Det är möjligt, men kräver gedigen systemförståelse. Kontakta oss så berättar vi mer.

Just nu hjälper vi bl.a. Sunds Mekaniska, Schneider, Landstiget i Västernorrland, Sundsvalls kommun och Mitthem att balansera värme- och ventilationssystem.


Ytterligare information: Stefan Ellmin 060-67 27 06


Liknande artiklar

VA-mässa 2023
Välkommen till Vatten2023
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2023
FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare