Arkiv: 2021

Glassfabrik värmer djursjukhus med energilösning från E.ON

SIA Glass har tillsammans med Hallands Djursjukhus i Slöinge tecknat avtal med E.ON om ectogrid. Tekniken är modern och energieffektiv för värme och kyla, där ...

Pengar att tjäna på låg temperatur

– Satsa på att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Det finns mycket pengar att tjäna på detta, men det finns ingen quick fix, utan det krävs ...

Så kan biogasen utvecklas

Hårdare miljökrav gör att Västervik Energi & Miljö behöver genomföra stora ombyggnader av kommunens största avloppsreningsverk. Det kommer i sin tur att påverka biogasproduktionen. FVB ...

FVB sponsrar kandidatprojekt

En grupp studenter som läser tredje året på programmet civilingenjör inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet jobbar med ett kandidatprojekt inom energi-teknik.  Projektet går ut på ...

Nybliven energiexpert

FVB har fått ytterligare en energiexpert.  Vi gratulerar Fredrik A Nilsson på vårt kontor i Linköping till certifieringen. Utdrag ur Certifikatet: Efter prövning med stöd av Boverkets föreskrifter ...

Ny gödselbrunn minskar metanutsläppen

Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen metan. FVB ingår i ...

VD har ordet nr 48

Nya handelsmönster driver fjärrvärme. Pandemin har accelererat e-handeln och den bedöms fortsätta öka även efter pandemin. Behov av stora lager kräver prisvärd, säker och ...

E-handeln får fjärrvärmen att växa rejält

Nya kunder ökar Vaggeryds Energis värmeleveranser med minst 30 procent. Utbyggnaden gör att energibolaget står för sin största investering någonsin. – Därför har vi anlitat FVB, ...

FVB importerade fjärrkylan till Sverige

Sveriges första fjärrkylaanläggning togs i drift i Västerås 1992. Detta tack vare att FVB-medarbetaren Anders Rydåker tog med sig tekniken från USA. Idag finns fjärrkyla ...

3D visar vägen till säkrare anläggning

Nu kan Umeå Energi fokusera på vilka punkter som är kritiska i rörsystemet på värmeverket i Ålidhem. FVB har genomfört en 3D-skanning, 3D-modellering och expansionsberäkning ...